CRI Online

دانشگاه رسانه های چین به دانشگاه اصفهان ماسک اهدا کرد؛ دو دانشگاه همکاری را گسترش می دهند

GMT+08:00 || 2020-05-08 16:01:37        cri

همه گیری بیماری کروناویروس در سراسر جهان ادامه دارد و این چالشی بزرگ برای امنیت بهداشت عمومی جهانی است. در ابتدای آوریل ، پروفسور دوان پنگ معاون رئیس دانشگاه رسانه های چین و مدیر مرکز تحقیقات رسانه های آسیا در این دانشگاه به دانشگاه اصفهان ایران که دارای روابط همکاری خوبی با دانشگاه رسانه های چین است، نامه همدردی ارسال کرد و 500 ماسک به نام مرکز تحقیقات رسانه های آسیا اهداء کرد.

پروفسور دوان پنگ در این نامه نگرانی عمیق و حمایت جدی خود را از مردم ایران در مبارزه با بیماری همه گیر ابراز کرد. در این نامه آمده است: تجربه ایران در مقابله با مشکلات ، وحدت و روحیه قدرتمند ملت ایران شجاعت ، امید و اقدام پرثمری را برای مبارزه با این بیماری همه گیر خواهد آورد. این مشکلات موقتی است و ما اطمینان داریم با تلاشهای ضد همه گیری ایران و همکاریهای بین المللی، معضل همه گیری را حتما برطرف خواهیم کرد و دو دانشگاه تبادلات و همکاریهای عادی و خوب را از سر خواهند گرفت. دانشگاه رسانه های چین پژوهشگاه «جامعه بشری هم سرنوشت » را در سال 2019 تأسیس كرد و هدف از آن متحد كردن مؤسسات و اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی و ترویج مفهوم «جامعه بشری هم سرنوشت» در جهان و تبدیل به یك اطاق فکر ملی برای ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک است. امید است که در آینده دو دانشگاه بتوانند همکاری بین موسسات را تقویت کرده و به طور مشترک یک بستر عالی بین المللی دانشگاهی برای انتشار رسانه ای و حکمرانی جهانی ایجاد کنند و تبادلات و هم آموزی بین تمدنهای جهان را پیش برند.


انشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان در پاسخ نامه مرکز تحقیقات رسانه های آسیایی از دانشگاه رسانه های چین به خاطر اهداء سخاوتمندانه ماسکها قدردانی کرد و اندیشه توسعه جامعه بشری با سرنوشت مشترک دانشگاه رسانه های چین را ستود و پیشنهاد کرد که دو دانشگاه با ایجاد یک اطاق فکر درباره موضوعات مختلف در دوران پس از همه گیری تحقیق و همکاری کنند.


دوان پنگ در 13 نوامبر سال 2018 معاون رئیس دانشگاه رسانه های چین و هیئت همراه وی با رسول ركنی زاده معاون رئیس دانشگاه اصفهان و کارمندان دیگر این دانشگاه طی نشستی گفتگو کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید