CRI Online

لاوروف: ایده «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» نیروهای جهان را منسجم می کند

GMT+08:00 || 2020-04-15 09:46:21        cri

روز سه شنبه 26 فروردین/ حمل، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره مسایل محوری حال حاضر جهان به صورت آنلاین با رسانه های داخلی و خارجی گفتگو کرد. لاوروف گفت: این که روسیه به چندین کشور کمک کند ولی در مقابل سخنان خصمانه بشنود، منطقی غیرسازنده است و اختلافات را تشدید خواهد کرد. ایده «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» که چین مطرح کرده نیروهای جهان را منسجم می کند.

وزیر خارجه روسیه گفت: کمک روسیه به چند کشور که باعث سخنان خصمانه علیه روسیه شده، فقط واکنش طبیعی برخی سیاستبازان مصداق بارز آزمایش پاولف است که شرطی شدن را در عمل نشان می دهند. حرف از به اصطلاح مهار روسیه، مهار چین و کشورهای دیگر که در حال حاضر رواج پیدا کرده، در حقیقت نوعی منطق غیرسازنده است و ریشه در ارزیابی منفی موضوعات تخیلی دارد و باعث تشدید انواع اختلافات موجود می شود.

لاورف تاکید کید که پس از پایان شیوع کروناویروس 2019، باید دوباره نقش و توانایی همه کشورها و سازمانهای چند جانبه در راستای مقابله مشترک با چالشهای جهانی بررسی شود. در آینده، ارزش ایده «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» که چین مطرح کرده برجسته تر خواهد شد. چین برای مشارکت حداکثری در رایزنی، این اندیشه را به جامعه بین المللی ارائه کرده تا همه کشور بتوانند با همدلی و انسجام نیرو، کارایی و بهره وری خود را چند برابر سازند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید