CRI Online

سازمان بهداشت جهانی: 1 میلیون 613 هزار و 106 مبتلاء به کرونا در خارج از چین

GMT+08:00 || 2020-04-13 10:35:01        cri

آخرین اطلاعاتی که سازمان بهداشت جهانی در 24 فروردین/ حمل منتشر کرد نشان می دهد 1 میلیون و 613 هزار و 106 مورد مبتلا به کرونا ویرس در خارج از چین شناسایی شده است.

گزارش روزانه سازمان بهداشت جهانی درباره همه گیری نشان می دهد که تا ساعت 10 بامداد به وقت اروپای مرکزی مورد تائید شده مبتلا به کرونا ویروس در خارج از چین، 85 هزار و 566 مورد نسبت به روز گذشته افزایش یافته و به 1 میلیون 613 هزار و 106 مورد رسیده است؛ تعداد مرگ و میر در خارج از چین نسبت به روز قبل با 6262 نفر افزایش به 102 هزار و 603 مورد رسید.

در سراسر جهان موارد شناسایی شده مبتلا به کروناویرس با 85 هزار و 679 مورد افزایش به 1 میلوین 696 هزار و 588 مورد رسید .موارد مرگ نیز با 6262 افزایش نسبت به روز قبل به 105 هزار و 952 مورد رسید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید