CRI Online

چین و اتحادیه عربی نخستین نشست ویدیو‌یی کارشناسان بهداشت را برگزار کردند

GMT+08:00 || 2020-04-10 09:56:35        cri

چین، دبیرخانه اتحادیه عرب و اعضای این اتحادیه روز پنج شنبه 9 آوریل نخستین نشست ویدیو‌یی کارشناسان بهداشت را برگزار کرده و درباره مقابله با کروناویروس جدید تبادل نظر کردند.

در این نشست ویدیو‌یی کارشناسان چین دانش حرفه‌ای در پیشگیری، کنترل و درمان کروناویروس جدید را معرفی کرده و با شرکت‌کنندگان طرف عرب تبادل عمیق برقرار کردند و به بیش از 20 سوال آن ها پاسخ دادند.

حیفا ابوغزاله دستیار دبیرخانه اتحادیه عرب در امور اجتماعی از چین سپاسگزاری کرده و گفت که این نشست برای کشورهای شرکت کننده بسیار مفید بوده است. اطلاعات مربوط، برای تنظیم برنامه مقابله با کرونا و همکاری بین‌المللی کشورهای مختلف بسیار مهم است. مقابله با کروناویروس جدید به همکاری کشورهای مختلف نیاز دارد. امید است که دو طرف به طور پیوسته این گونه نشست ها را برگزار کرده و به تبادل اطلاعات بیشتر بپردازند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید