CRI Online

سازمان تجارت جهانی پیش بینی می کند که تجارت جهانی امسال کاهش 13 تا 32 درصد داشته باشد

GMT+08:00 || 2020-04-09 11:33:05        cri

سازمان تجارت جهانی 20 فروردین/ 8 آوریل، پیش بینی کرد، به دلیل شیوع بیماری کروناویروس، تجارت جهانی امسال کاهش 13 تا 32 درصد داشته باشد. سازمان تجارت جهانی گزارش سالانه "داده و چشم انداز تجارت جهانی" را در همین روز منتشر کرد.

این گزارش تاکید می کند که با توجه به عدم قطعیت تاثیر بیماری همه گیر بی سابقه بر اقتصاد جهانی، کاهش تجارت جهانی امسال ممکن است از بحران مالی بین المللی 2008 فراتر رود.

این گزارش نشان می دهد که از دیدگاه صنعت، کوچک شدن تجارت الکترونیک و صنایع تولید خودرو جدی تر خواهد بود. در این گزارش همچنین تاکید شده است، بازیابی تجارت جهانی در سال 2021 امکان پذیر است، اما همچنین ابهاماتی نیز وجود دارد و عملکرد نهایی آن تا اندازه زیادی به زمان بروز بیماری همه گیر و اثربخشی سیاست های کشورها در مبارزه با بیماری همه گیر بستگی دارد.

دبیر کل سازمان تجارت جهانی تاکید کرد که هدف اصلی فعلی کنترل بیماری همه گیر و کاهش خسارت اقتصادی بر مردم، شرکت ها و کشورها است، اما سیاست گذاران نیز باید برای دوره پس از بیماری همه برنامه ریزی را آغاز کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید