CRI Online

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی: بیماری را از سیاست جدا کنید

GMT+08:00 || 2020-04-09 10:28:06        cri

تدروس آدهانوم دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به انتقاد دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از سازمان گفت، با توجه به وضعیت جدی شیوع کرونا در حال حاضر، انجام حمله های سیاسی با استفاده از موضوع کرونا همچون بازی خطرناک با آتش است. او از ترامپ خواست: «لطفا بیماری را از سیاست جدا کنید.»

این مطلب را تدروس آدهانوم 8 آوریل/20 فروردین در نشست خبری سازمان اشاره کرد. دونالد ترامپ یک روز پیش از آن، سازمان را به کوتاهی در مقابله با کرونا و برخورد نابرابر با کشورها متهم کرده و هشدار داد آمریکا پرداخت حق عضویت را به تعویق می اندازد.

تدروس آدهانوم تاکید کرد، کرونا ویروسی جدید و مرگبار است و مثل آنفلوانزا واگیردار است اما مرگبارتر از آنفلوانزاست و جنبه های ناشناخته بسیار دارد. وی افزود، سازمان پس از پایان شیوع کرونا، جمع بندی های لازم را انجام می دهد اما در حال حاضر اولویت کار مقابله با کرونا است.

وی توصیه کرد: «با استفاده از موضوع کرونا حملات سیاسی انجام ندهید. این موضوعی نیست که بتواند به منظور سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. بازی با این موضوع، مثل بازی خطرناک با آتش است. موضوع را سیاسی نکنید. اگر می خواهید اجساد بیشتر را ببینید ، آن را سیاسی کنید؛ اما اگر نه، لطفا موضوع کروناویروس را از سیاست جدا کنید.»

وی همچنین از رسانه های برخی کشورها خواست نقش اساسی خود را ایفا کنند و به سیاسی کردن موضوع کروناویروس دامن نزنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید