CRI Online

52 درصد از ایتالیایی ها چین را بزرگ ترین کمک رسان به کشور خود می دانند

GMT+08:00 || 2020-04-08 11:07:30        cri

براساس گزارش خبرگزاری آنسای ایتالیا، یک نظرسنجی محلی نشان می دهد که 76 درصد از مردم ایتالیا از اقدامات دولت در مقابله با شیوع ویروس کرونا راضی هستند، این رقم نسبت به سه هفته پیش، 15 درصد افزایش داشته است. 52 درصد از پاسخ دهندگان چین را بزرگ ترین کمک رسان به کشور خود دانستند و پس از چین، کشورهای آلبانی و روسیه را نام بردند و تنها 3 درصد آمریکا را انتخاب کردند. افزون بر این، 90 درصد ایتالیایی ها موافق با ادامه قرنطینه شهری پس از سوم آوریل هستند..

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید