CRI Online

سازمان بهداشت جهانی : اظهارات درباره استفاده از آفریقا به عنوان محل آزمایش واکسن را محکوم کرد

GMT+08:00 || 2020-04-07 11:03:28        cri

در 18 فروردین/ حمل، 6 آوریل یک نماینده سازمان بهداشت جهانی در یک نشست مطبوعاتی گفت که تولید و آزمایش واکسن از طریق آزمایشهای بالینی اخلاقی انجام خواهد شد. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به اظهارات دانشمندان فرانسوی مبنی بر اینکه آفریقا محل آزمایش واکسن خواهد بود، گفت که شنیدن چنین اظهاراتی در قرن بیست و یکم «تکاندهنده و شرم آور است». چنین اظهارات نژادپرستانه ای (به مبارزه با بیماری کروناویروس) کمکی نخواهد کرد و تنها مایه تضعیف وحدت خواهد بود.

تدروس آدهانوم گفت: آفریقا نمی تواند محل آزمایش هر گونه واکسنی باشد و چنین نخواهد بود . برای تولید واکسن و شیوه درمان در سراسر جهان باید از اصول یکسان پیروی شود. این نوع افکار میراث مانده از استعمار باید متوقف شود و سازمان بهداشت جهانی اجازه نخواهد داد چنین اتفاقاتی رخ دهد. وی این سخنان را با شدیدترین لحن محکوم کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید