CRI Online

دبیرکل سازمان ملل خواستار تلاش جهانی برای مقابله با شیوع کرونا ویروس شد

GMT+08:00 || 2020-04-01 13:49:28        cri

گوترش دبیرکل سازمان ملل، 12 فروردین/31 مارس گفت که بیماری همه گیر کرونا بزرگ ترین آزمون سازمان ملل از زمان تاسیس است و جامعه بین الملی باید هماهنگی ها را تقویت کرده و همراه با هم با آن مقابله کنند.

گوترش در همین روز گزارش سازمان ملل متحد با عنوان "بر عهده گرفتن مشترک مسوولیت، همبستگی جهانی: مقابله با تاثیر اجتماعی و اقتصادی شیوع ویروس" را از طریق ویدئو منتشر کرد. وی در سخنان خود گفت كه همراه با بزرگ ترین آزمون از زمان تاسیس سازمان ملل متحد، جامعه جهانی باید پاسخی قوی تر و موثرتر بگیرد. تنها در صورتی که متحد شویم و بازی های سیاسی را کنار بگذاریم، می توانیم در این بحران پیروز شویم.

گوترش اظهار داشت که صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصاد جهانی در سال های 2020 و 2021 را بار دیگر ارزیابی کرده و اعلام کرده که اقتصاد جهانی وارد رکود شده است. بنابراین، این گزارش خواستار سرمایه گذاری جهانی در مقابله با بیماری همه گیر است تا حداقل 10 درصد از تولیدات کل جهانی را به خود اختصاص دهد.

گوترش هنگام صحبت از همکاری های بین المللی در زمینه مقاومت در برابر بیماری همه گیر گفت که در حال حاضر اقدام هماهنگی برای همه کشورها به سرپرستی سازمان بهداشت جهانی صورت نگرفته است و همچنین یک برنامه جهانی برای کمک به کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. وی تاکید کرد، برای کشورهای توسعه یافته مهم است که به کشورهای کم تر توسعه یافته کمک کنند تا توانایی سیستم بهداشتی خود را در مقابله با بیماری همه گیر بهبود بخشند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید