CRI Online

سازمان بهداشت جهانی: جهان در مبارزه با تهدید ویروس کرونا متحد می شود

GMT+08:00 || 2020-03-31 11:15:45        cri

تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، 11 فروردین / 30 مارس اظهار داشت که با وزیر بازرگانی گروه بیست در مورد چگونگی حل کمبود طولانی مدت تجهیزات محافظ شخصی و سایر تجهیزات پزشکی به طور اساسی گفت و گو کرده و سازمان بهداشت جهانی از کشورها خواسته است تا برای افزایش تولید با شرکت ها همکاری کنند و ضمن تضمین گردش آزاد محصولات بهداشتی، طبق نیاز و عادلانه توزیع شود.

تدروس آدهانوم اظهار داشت كه نشانه هایی از مقابله مشترک جهانی در برابر تهدید ویروس کرونا را مشاهده کرده است. تعهد كشورهای گروه 20 برای بهبود و عرضه منطقی محصولات اساسی نشان می دهد كه جهان با یکدیگر متحد می شود. وی تاکید کرد، ویروس کرونا به ما یادآوری می کند که چه قدر شکننده ایم و چه قدر به یکدیگر نزدیک و وابسته هستیم. دانش و ابزارهای بهداشت عمومی و همچنین فروتنی و دوستی در مرکز این طوفان ویروس کرونا لازم است و نباید کم شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید