CRI Online

نشست وزیران خارجه گروه 7 به دلیل اختلاف نظر آمریکا و اروپا بیانیه مشترک صادر نکرد

GMT+08:00 || 2020-03-26 15:43:13        cri

در نشست وزرای خارجه گروه هفت در 6 اسفند/ حمل، 25 مارس، گسترش جهانی کروناویروس و پیشگیری و مهار این بیماری همه گیر موضوع اصلی بود و وزیران خارجه کشورهای مختلف موافقت کردند که برای جلوگیری از شیوع ویروس همکاری کنند.

بر اساس گزارش سی ان ان در 6 اسفند پومپئو وزیر امور خارجه آمریكا سعی كرد در بیانیه مشترک كشورهای عضو این گروه عبارت کلمه «ویروس ووهان» درج شود که سایر كشورها صریحا رد کردند و نتیجتاً این نشست به بیانیه مشترک نرسید.

تقلای فرادا و دلبخواه پومپئو برای درج عنوان «ویروس ووهان» به جای کروناویروس 2019 مورد انتقاد شدید سیاستمداران سابق و اندیشمندان آمریكا قرار گرفته است. سوزان رایس دستیار پیشین امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته است: «چقدر تنگ نظرانه و رقت انگیز! دولت کنونی [امریکا] بسیار بد و مخرب است. بن رودز معاون سابق امنیت ملی آمریکا گفته است: هیچ کشوری در جهان [کروناویروس 2019] را «ویروس چین» یا «ویروس وو هان» ننامیده و یا از هر گونه نام نژادپرستانه ای که ترامپ و پومپئو استفاده می کنند استفاده نکرده است. این نشان می دهد که این یک راهبرد ژئوپلیتیکی نیست.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید