CRI Online

درخواست بانک جهانی و صندوق جهانی پول برای کاهش بدهی های فقیرترین کشورها در مبارزه با کرونا

GMT+08:00 || 2020-03-26 17:21:54        cri

گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه 6 فروردین (25 مارس) با انتشار بیانیه مشترک از گروه بیست درخواست کردند که با در پیش گرفتن تدابیر لازم تخفیف و معافیت بدهی برای فقیرترین کشورهای جهان در نظر بگیرند تا به این کشورها در مبارزه با کروناویروس کمک شود.

در این بیانیه آمده است، شیوع کروناویروس احتمالا تاثیرات جدی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو انجمن توسعه بین المللی خواهد داشت. کشورهای عضو انجمن توسعه بین المللی یک چهارم جعمیت جهان و دو سوم از کشورهای بسیار فقیر را تشکیل می دهد، بنابراین، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از بستانکاران دو جانبه رسمی خواست تا پرداخت بدهی کشورهای این انجمن را به حالت تعلیق درآورد.

در این بیانیه همچنین از روسای گروه بیست خواسته شده است تا با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موافقت کنند تا پیشنهادی برای اقدام جامع بستانکاران دوجانبه از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، برای جذب سرمایه و کاهش بدهی ارایه شود.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ماه آوریل این پیشنویس را به تصویب می رسانند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید