CRI Online

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی: گروه بیست تعهدات سیاسی مؤثری ارائه دهد

GMT+08:00 || 2020-03-24 11:29:46        cri

تدروس آدهانوم دبیرکل سازمان بهداشت جهانی 4 فروردین/حمل، 23 مارس در کنفرانس خبری در ژنو از گروه بیست خواست برای مقابله مشترک با کروناویروس همبسته تر شده و تعهدات سیاسی نیرومندی ارائه دهد.

آقای آدهانوم گفت برای رفع کمبود تجهیزات حفاظتی ضد آلودگی به کروناویروس تعهدات سیاسی و هماهنگیهای سیاسی جهانی بسیاری مورد نیاز است. او خبر داد طی هفته جاری در سخنرانی ای خطاب به سران اعضای گروه بیست از آنها خواهد خواست تولید تجهیزات حفاظتی را افزایش دهند و از ممنوعیت صادرات این تجهیزات خودداری کنند.

این در حالی است که وزیران دارایی و رئیسان بانکهای مرکزی گروه بیست همان روز در جلسه ای ویدئویی با هماهنگ کردن اقدامات خود در مقابل بحران جهانی ناشی از کروناویروس موافقت کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید