CRI Online

پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره سنجش از راه دور چین

GMT+08:00 || 2020-03-24 16:53:31        cri

ساعت ۱۱ و ۴۳ دقیقه روز ۲۴ ماه مارس (۵ فروردین) به وقت پکن، ششمین گروه از ماهواره‎های سنجش از راه دور «یائو گان 30» با استفاده از موشک ماهواره‌بر لانگ مارچ سی 2 (C2)و از پایگاه شی چانگ به فضای پرتاب شد. این ماهواره‌ها با موفقیت در مدار تعیین‎شده قرار گرفتند و همه مراحل به درستی انجام شد. گروه ششم از ماهواره‎های سنجش از دور «یائوگان ۳۰» از الگوی تشکیل شبکه با استفاده از چند ماهواره بهره می‎برند و کارکرد اصلی آنها شناسایی محیط‎های الکترومغناطیسی و آزمایش فناوری‎های مربوط به این زمینه است.

گروه ششم از ماهواره سنجش از دور «یائوگان ۳۰» و موشک ماهواره‌بر لانگ مارچ سی 2 به ترتیب از سوی پژوهشگاه نوآوری ریزماهواره‎ها وابسته به فرهنگستان علوم چین و پژوهشگاه فناوری موشک‎های ماهواره‎بر چین ساخته‌ شده‎اند.

این سیصد و بیست و نهمین بار است که موشک‎های گروه لانگ مارچ به فضا پرتاب شدند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید