CRI Online

صحبت های لیانگ زونگ آن متخصص تیم پزشکی در مورد چگونگی کمک چین به ایتالیا در مبارزه با بیماری همه گیر

GMT+08:00 || 2020-03-16 12:45:52        cri

اخیرا، اقدامات گروه متخصص پزشکی چین برای حمایت از ایتالیا مورد توجه بسیار قرار گرفته است. از 9 عضو این گروه 5 نفر از استان سی چوان هستند. در میان آن ها، لیانگ زونگ آن، رییس بخش بیماری های تنفسی و مراقبت های ویژه، بیمارستان هواشی دانشگاه سی چوان، یکی از متخصصان سرشناس در بیماری های تنفسی در سراسر کشور و معاون اجرایی گروه متخصص فوریت های پزشکی کروناویروس جدید استان سی چوان است. از زمان شیوع بیماری، وی در بیمارستان مشغول درمان بوده و اکنون از جبهه داخلی به ایتالیا وارد شده است. وظیفه اصلی گروه متخصص پزشکی چین بهره مندسازی ایتالیا از تجربیات چین در مبارزه با کروناویروس است.

برنامه سفر تیم متخصص پزشکی چینی در ایتالیا کاملا پر است. در روز 23 اسفند/ 13 مارس، آن ها با ارگان های محلی مربوط مبادلات فنی انجام دادند و به منظور ترویج دانش حفاظت و معرفی تجربه چین در پیشگیری از بیماری همه گیر یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. در روز 14 مارس، آن ها برای بازرسی دو بیمارستان به رم رفتند. لیانگ زونگ آن گفت که به عنوان یک متخصص پزشکی، وظیفه اصلی ام در ایتالیا به اشتراک گذاشتن تجربه کشورمان در زمینه پیشگیری از بیماری همه گیری است.

لیانگ زونگ آن معتقد است که وضعیت فعلی در شمال ایتالیا، فقدان درمان به موقع پزشکی در مراحل اولیه و عقب افتادن در مرحله بعد است و اندک بودن کار درمان یکی از دلایل بالا بودن درصد مرگ است.

در پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر، چین به اصل "چهار فوریت" از جمله شناسایی فوری، گزارش فوری، تشخیص فوری و قرنطینه فوری پایبند است. لیانگ زونگ آن بر این باور است که به کارگیری این اصل برای ایتالیا نیز مناسب است. وی گفت: "شرایط اساسی پزشکی و سیستم بهداشتی و درمانی در ایتالیا بسیار سالم و کامل است، به خصوص سیستم پزشک خانواده آن ها بسیار کامل است. ما اکیدا پیشنهاد می کنیم که بیماران در وضعیت حاد و خطرناک به صورت متمرکز تحت درمان قرار بگیرند و منبع عفونت را کنترل کرده و مسیر انتقال را قطع کنند، ضمن این که حفاظت از افراد سالم بسیار مهم است. در این زمینه شاید شیوه ای دیگر وجود داشته باشد، به طور مثال در چین حتما کلیه بیماران در یک مرکز تحت معالجه قرار می گرفتند، اما اگر تیم پزشک خانواده ایتالیا بتواند به خوبی ساماندهی شوند، لازم نیست که همه بیماران در یک محل متمرکز شوند و قرنطینه می تواند در خانه بیماران صورت گیرد."

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید