CRI Online

اهدای دوستان چینی به وطن دوم— ایران

GMT+08:00 || 2020-03-16 20:13:00        cri

روز دوشنبه 26 اسفند/16 مارس، مراسم اعطای لوازم و تجهیزات مورد نیاز از سوی دوستان قدیمی چینی ایران برای کمک به پیشگیری و مهار کروناویروس در سفارت ایران در چین برگزار شد. همه شرکت کنندگان این کارزار کارمندان پیشین سفارت چین در ایران و نمایندگان مؤسسات چینی هستند که در ایران فعالیت کرده اند. محمد کشاورززاده سفیر ایران در چین در مراسم اعطا از کمکهای دوستان قدیمی چینی تشکر کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید