CRI Online

گروه متخصصان داوطلب صلیب سرخ چین تجربیات خود را با ایران به اشتراک می گذارد

GMT+08:00 || 2020-03-08 20:23:32        cri

در دو هفته گذشته شیوع سریع کروناویروس جدید در ایران توجه و نگرانی سراسر جهان را به دنبال داشته است، با این حال گروه 5 نفری متخصصان داوطلب صلیب سرخ چین وارد ایران شده و با استفاده از تجربیات چین در مبارزه با کرونا به ایران کمک می کند. اقدامات این گروه مورد ارزیابی مثبت سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت ایران قرار گرفته است.

روز 17اسفند/7مارس، گروه 5 نفری متخصصان چین در محل سفارت چین در ایران با خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین گفت و گو کردند. جو شائو هانگ سرپرست این گروه به خبرنگار گفت: در حال حاضر ایران در مقابله با شیوع کرونا با وضعیت جدی رو به روست، در چنین موقعیتی گروه 5 نفری متخصصان داوطلب چینی متشکل از انجمن صلیب سرخ چین و مرکز کنترل بیماری چین و شهر شانگهای عازم ایران شده و به کارهای پیشگیری و مهار این کشور کمک می کند.

وی گفت: دبیر کل شی جین پینگ گفته بود، صلیب سرخ یک روح و نیز یک پرچم است که از مرزهای ملی، نژادها و باورهای مذهبی عبور می کند و جنبش انسان دوستانه را در سراسر جهان تحت هدایت قرار می دهد. گروه متخصصان چین با روح صلیب سرخ وارد تهران شده و کارها را شروع کرده است.

بامداد 29 فوریه، 5 متخصص چینی وارد تهران شدند و بی درنگ در کارهای کمک به پیشگیری و مهار بیماری محلی شرکت کردند، آن ها با مقامات وزارت بهداشت ایران، کارشناسان هلال احمر و گروه کارشناسی سازمان بهداشت جهانی مذاکره کرده و به تبادل تجربیات پرداختند. همچنین از بیمارستان هایی که مبتلایان کروناویروس را پذیرفته بازدید کرده و با پزشکان و پرستاران ایران در جبهه مبارزه تبادل نظر کردند.

ما شویه جون، عضو گروه متخصصان و پژوهشگر بخش پیشگیری و مهار ویروس مرکز کنترل بیماری چین گفت: در حال حاضر از لحاظ کلی وضعیت ایران در مقابله با کروناویرس جدی است، چالش های پیش رو نسبتا زیاد است، تجهیزات پزشکی نیز کم است. اما خوشبختانه از آن جا که بیشتر آزمایشگاه ها برای کار تشخیص مورد استفاده قرار گرفته، اکنون توان ایران درآزمایش و تشخیص مبتلایان کروناویروس به تدریج ارتقا یافته است.

وی با اشاره به چالش های پیش روی ایران گفت: در حال حاضر ایران با دو چالش رو به روست، اول کمبود تجهیزاتی مانند کیت تشخیص تا لوازم محافظ و دارو، البته جامعه جهانی از جمله چین در این زمینه به طور فعال به ایران کمک می کند. از سوی دیگر، از لحاظ کار تست توانشان در حال ارتقا است، اما هنوز کافی نیست. کیت تشخیص باید به طور مستمر تامین شود.

چیان جی پینگ، عضو گروه متخصصان و پزشک مرکز بالینی بهداشت عمومی شانگهای به بازدید از یک بیمارستان تهران برای درمان مبتلایان کروناویرس اشاره کرد و گفت: ما به اتفاق گروه کار سازمان بهداشت جهانی از یک بیمارستان تخصصی تهران بازدید کردیم، این بیمارستان یکی از سه بیمارستان تخصصی پذیرش مبتلایان کروناویروس است، در آن جا شاهد آن بودیم که لوازم محافظ و تجهیزات پزشکی بسیار کم است، اما روحیه فداکارانه پزشکان و پرستاران محلی، بسیار ما را تحت تاثیر قرار داد. از نگاه من به عنوان یک پزشک بالینی، در حال حاضر ایران در زمینه هایی مانند فعالیت بالینی، آزمایشات آزمایشگاهی و آزمایش اسید نوکلئیک تقریبا وضعیت یکسانی با چین دارد. یقین دارم به دنبال تلاش سراسر جامعه ایران، در آینده نزدیک ایران می تواند به خوبی همه گیری را مهار کند.

ظرف بیش از یک هفته پس از ورود به تهران، سبک کار دقیق و تخصصی گروه متخصصان چین مورد ارزیابی عالی سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت ایران قرار گرفته است. 3 مارس، مایک ریان مسوول بخش پروژه های اضطراری سازمان بهداشت جهانی از سفر گروه متخصصان چینی به ایران تشکر کرد و گفت: این سازمان با گروه متخصصان چینی ارتباط نزدیک خود را حفظ کرده و با استفاده از تجربیات چین در ایران طرح مناسبی برای مبارزه با بیماری اجرا می کند.

کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران 6 فوریه در مصاحبه با رادیو و تلویزیون مرکزی چین خاطر نشان کرد، چین در مقابله با شیوع کروناویروس به دستاوردهایی رسیده است، ایران با استفاده از تجربیات چین می تواند راه هموارتری را طی کند. در عین حال تیم متخصصان چین، تجربیات ارزشمند زیادی برای ایران همراه آورده است

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید