CRI Online

ادامه کاهش موارد جدید ابتلاء به کروناویروس 2019 در خارج از استان هو بی چین

GMT+08:00 || 2020-02-14 16:08:01        cri

بنا به آمار کمیته بهداشت و سلامت ملی چین، ظرف بیست و چهار ساعت 24 بهمن/ دلو، 13 فوریه، شمار موارد جدید ابتلاء به کروناویروس 2019 در خارج از استان هو بی در سرزمین اصلی چین 267 مورد بوده که به معنی ادامه کاهش شمار مبتلایان جدید در دهمین روز متوالیست.

آمار موارد جدید ابتلاء به کروناویروس 2019 طی ده روز گذشته بدین ترتیب بوده است: 890 مورد در 14 بهمن، 731 مورد در 15 بهمن، 707 مورد در 16 بهمن، 696 مورد در 17 بهمن، 558 مورد در 18 بهمن، 509 مورد در 19 بهمن، 444 مورد در 20 بهمن، 381 مورد در 21 بهمن، 377 مورد در 22 بهمن و 312 مورد در 23 بهمن.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید