CRI Online

کودک یک ساله مبتلا به بیماری کروناویروس 2019 با وضعیت حاد از بیمارستان مرخص شد

GMT+08:00 || 2020-02-14 10:21:16        cri

نیونیو پسر بچه یک ساله ای از شهر وو هان که از 26 ژانویه به دلیل ابتلاء به بیماری کروناویروس2019 در بخش قرنطینه پزشکی مراقبتهای بحرانی بیمارستان کودکان وو هان بستری شدهبود، در 17 بهمن، پس از معالجه و مراقبت دقیق پزشکان و پرستاران توانست بدوناستفاده از دستگاه تنفس کند و لوله های کمکی از نای او جدا شد. پزشکان پس از دو بارآزمایش اسید نوکلئیک، وضعیت او را مطابق معیارهای مرخصی تشخیص دادند و او را ازبیمارستان مرخص کردند. اعضای خانواده نیو نیو او را در 24 بهمن/ دلو، 13 فوریه از بیمارستانترخیص کردند. مردم چین امیدوارند هر روز اخبار خوش بیشتری از این دست بشنوند..

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید