CRI Online

سخنگوی وزارت خارجه چین: از پشتیبانی مردم کشورهای مختلف در رویارویی با ویروس کرونا سپاسگزاریم

GMT+08:00 || 2020-02-13 18:16:34        cri

گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) در پاسخ به پرسشهای آنلاین اظهار داشت: پشتیبانی مردم کشورهای مختلف را در مبارزه چین با ویروس کرونا مورد ستایش قرار می دهیم. با درک و پشتیبانی مردم جهان، مردم چین به طور حتم در مقابله با ویروس کرونا پیروز می شوند.

اخیرا، جوانان ایتالیا، ژاپن و انگلستان با برقراری ارتباط از طریق دنیای مجازی و خواندن آواز چینی و اهدای مالی، از چین برای مقابله با ویروس کرونا پشتیبانی کردند. گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسشهای مربوط به این پشتیبانی ها اشاره کرد.

وی اظهار داشت: دولت و مردم چین این ویدیوهای دلگرم کننده را ستایش می کنند و از دوستی، مهربانی، شجاعت و خونگرمی مردم کشورهای مختلف به ویژه جوانان قدردانی و تشکر می کنند.

وی تاکید کرد: مدتیست که مسوولان نهادهای بینالمللی و مقامات کشورهای مختلف از جمله دبیرکل سازمان ملل و رییس سازمان جهانی بهداشت آشکارا خواسته اند که در مقابله با ویروس کرونا باید از بی عدالتی، بدنام کردن و واکنش بیش از حد پیشگیری شود. مردم کشورهای مختلف به ویژه جوانان به طور خودجوش خواستار وجدان و عدالت هستند و با تبعیض و بیعدالتی مخالف کرده و با اعتماد به نفس و قدرت در مبارزه با ویروس کرونا از مردم چین حمایت کرده و همبستگی اخلاقی و پشتیبانی معنوی ارایه داده اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید