CRI Online

مجتمع های مسکونی به سنگری محکم در چین برای رویارویی با کروناویروس تبدیل می شوند

GMT+08:00 || 2020-02-12 21:12:48        cri

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس جمهوری خلق چین اخیرا تاکید کرد، مجتمع های مسکونی خط مقدم در کار پیشگیری و کنترل شیوع کروناویروس جدید بوده و نیز موثرترین خط برای جلوگیری از ورود ویروس به داخل و سرایت ویروس به خارج است. سراسر کشور باید با ایفای نقش کامل مجتمع های مسکونی در پیشگیری و کنترل ویروس، تلاش کنند که هر واحد مسکونی را به سنگری محکم برای رویارویی با کروناویروس جدید تبدیل کنند.

پس از شیوع کروناویروس جدید، چین از دولت مرکزی تا دول محلی به نقش مجتمع های مسکونی اهمیت داده اند و شمار زیادی از مجتمع ها از روش های گوناگون مانند آگاهی رسانی دانش مربوط به کنترل بر ویروس، تب سنجی ساکنان و ثبت نام هنگام ورود و خروج و مدیریت هدفمند ساکنان در حال قرنطینه برای کنترل استفاده می کنند. این درحالیست که مجتمع های مسکونی ملزومات اصلی مردم را تامین می کنند و لوازم مورد نیاز زندگی برای گروه های ویژه و خانواده ها با مشکلات و افراد در قرنطینه را آماده می سازند.

شیوع این بیماری چالشی بر توان و سطح عملکرد کارکنان در مجتمع های مسکونی است و نیز فرصتی برای تقویت سازندگی سیستم مدیریت مجتمع های مسکونی در چین به شمار می رود. مجتمع های مسکونی در مناطق مختلف چین باید با عملی کردن دستورات کمیته مرکزی، با اتکا و بسیج مردم، تحکیم مداوم سنگر مجتمع برای پیشگیری و کنترل کروناویروس جدید، به طور موثر و واقعی خط جلوگیری از ورود ویروس به داخل و سرایت به خارج را ایجاد کرده و برای غلبه چین بر این ویروس در اسرع وقت اقدام کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید