CRI Online

آدمهای معمولی چین! سپاس بیکران از شما!

GMT+08:00 || 2020-02-11 12:55:03        cri

پلیس راهنمایی

که برای نجات جان مردم، محل کارت را ترک نمی کنی

کارگر عمرانی

که برای نجات جان مردم، هر دقیقه را غنیمت می شماری

پیک رسان

که برای نجات جان مردم، از راه پیمودن باز نمی ایستی

داوطلب

که برای نجات جان مردم، پیشمرگی پیشه کرده ای

کارگر کارخانه

که برای نجات جان مردم، با تمام توان به کار ادامه می دهی

بازرس

که برای نجات جان مردم، هزار هزار آزمایش می کنی

مبتلا به بیماری

که برای زندگی، هرگز تسلیم نمی شوی

کارکن محلی

که برای نجات جان مردم، با دلگرمی به کار خود ادامه می دهی

آسیب دیده زلزله ون چوان

که با همدردی عمیق، هموطن وو هانی را تشویق و کمک می کنی

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید