CRI Online

بیمارستان های موقت در شهر ووهان پر از "سر و صدا "است

GMT+08:00 || 2020-02-10 21:19:12        cri
بیمارستان های موقت در شهر ووهان پر از "سر و صدا "است

مخاطب اینترنتی: این رقص میدانی که من بیشتر از دیگر دوست دارم

بیمارستان ها در شهر ووهان به نام فانگ تزانگ نوعی بیمارستان موقت بوده و نیز واحد مسکونی بیماران سبک مبتلا به کروناویروس جدید هستند. اگر شما تصور می کنید که فضای اینجا خیلی سنگین است؟ پس شما اشتباه کردید.

همراه با دوربین ما باهم از این بیمارستان ها بازدید می کنیم.


برنامه اول: رقص میدانی

اخیرا در داخل بیمارستان های موقت، برخی از بیماران دست رقص میدانی را بازی کردند. خانم هه جزو آنان است. وی در مصاحبه گفت: اکنون ما در حالت سخت قرار داریم. به ویژه پزشکان و پرستاران. ما ضمن هماهنگی با درمان، حالت خود را باید راحتتر کنیم. در این صورت، زودتر شفا خواهیم یافت.

برنامه دوم: بازی تای جی

برخی از پزشکان و پرستاران و بمیاران اخیرا تا جی را بازی کردند. یک پیرمرد راهنمای آنان است. تحت تشویق پرستاران، آنان نیز صدا زدند که می گفتند "باهم ژیمناستیک کنیم".

برنامه سوم: کتاب خوانی

برخی از بیماران در تحت خواب کتاب می خونند. مخاطبان با نوشتن پیام ابراز آرزو می کنند که امیواریم کتابی که تمام نخوانید، شیوع این بیماری تمام شود.

چه بازی تا جی و چه رقص میدانی و چه کتاب خوانی نشان دهنده برخورد مثبت مردم چین در قبال شیوع ویروس است. مخاطبان با دیدن این ویدیو خیلی تحت تاثیر قرار گرفتند که نوشتند: بر ویروس غبله کن! حالت خوب داشته باش! چه دوست داشتنی! می خواهم گریه کنم، ولی می خندم! با داشتن حالت خوب به پیروزی دست می یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید