CRI Online

اظهارات ریاست کمیته ملی بهداشت و سلامتی چین درباره شیوع کروناویروس جدید

GMT+08:00 || 2020-01-26 19:25:32        cri

ساعت 3 بعد از ظهر روز 26 ژانویه /6 بهمن، دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین نشست کنفرانس خبری را برگزار کرد. ما شیائو وی رییس کمیته ملی بهداشت و سلامتی چین در این نشست وضعیت کارهای مقابله و پیشگیری مشترک با شیوع بیماری ذات الریه ناشی از ویروس کرونا را تشریح کرد.

این مقام چینی عنوان کرد: با توجه به توالی و تربیب ژن، این ویروس جدید با ویروس های سارس و مرس یکسان نیست و یک اصله جدید ویروس است. با توجه به مدارک این بیماری، این ویروس جدید در اولیه از حیوانات وخشی به انسان انتقال شده و اکنون با زندگی و موجود در بدن انسان منطبق شده است. اکنون وارد انتقال این ویروس بین انسان ها شده است. با توجه با موردهای مبتلا به این بیماری، بخشی بیماران جدی بودند، اما بیماری برخی بیماری سبک بود. اما اکنون این ویروس بین انسان ها انتقال شده است.

او افزود: با توجه به وضعیت کنونی، سرعت انتقال این ویروس جدید کماکان تند است که چالش و فشاری برای کارهای مهار و پیشگیری ایجاد کرده است. بر اساس تحقیقات و تحلیل کارشناسان، اکنون وضعیت شیوع کروناویروس وارد زمان نسبتا جدی و پیچیده شده است. تدابیراتی که شهر وو ها برای کنترل این وضعیت اتخاذ کرده است، نقش مهمی ایفاء می کند. با توجه به کارهای سراسر کشور، وضعیت شیوع کروناویروس در مرحله اول قرار دارد. در حال حاضر،چین در سراسر کشور تدابیرات قوی را اتخاذ کرده و اطمینان دارد با سرعت سریع تر شیوع این ویروس جدید را پیشگیری کرده و پیروزی نهایی این مقابله با شیوع بیماری ذات الریه ناشی از ویروس کرونا را به دست خواهد آورد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید