CRI Online

"فقرزدایی از طریق مصرف" و آوردن خوراک‎های تبتی به سفره شهروندان پکنی

GMT+08:00 || 2020-01-19 19:15:52        cri

برنامه "فقرزدایی از طریق مصرف" عید بهار سال 2020، روز شنبه 28 دی (18 ژانویه) با هدف "فقرزدایی از طریق مصرف و ایجاد جامعه‎ای با رفاه نسبی" در مرکز «فقرزدایی از طریق مصرف» شهر پکن برگزار شد.

پکن به عنوان الگوی فقرزدایی از طریق مصرف، با تاسیس یک مرکز فقرزدایی به همین نام، فرصتی برای عرضه محصولات مناطق فقیر در بازارهای خود ایجاد کرده است که گام نخست از ایجاد بازارهای ویژه فقرزدایی به شمار می‎رود. سال 2019، میزان فروش محصولات تولیدشده به منظور فقرزدایی در این مرکز به 490 میلیون یوان رسیده که به کمک آن، میزان فروش محصولات مناطق فقیر چین در (بازارهای عمده شهر) پکن به بیش از 17 میلیارد یوان رسید که نه تنها یک دستآورد چشمگیر در زمینه فقرزدایی از طریق مصرف به شمار می‎رود بلکه نشانگر تقاضای بالای بازار پکن برای غذاهای طبیعی و ارگانیک تولید مناطقی مانند تبت، چینگ های و مغولستان داخلی است که اتفاقاً به منظور فقرزدایی از پکن کمک نیز دریافت می‎کنند.

از سوی دیگر، با آغاز ارسال محموله‎های "فقرزدایی از طریق مصرف" از مناطق فقیر چین به مجموعه‎‏های مسکونی پکن، اکنون شهروندان پکنی به آسانی می‎توانند محصولات مورد نیاز خود را سفارش بدهند و آن را به طور مستقیم دریافت کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید