CRI Online

دولت سوریه در شمال غربی سوریه کریدور انساندوستانه باز کرد

GMT+08:00 || 2020-01-14 10:20:46        cri

به گزارش خبرگزاری سوریه در 23 دی/ جدی، 13 ژانویه، دولت سوریه در استانهای ادلب و حلب سه کریدور انساندوستانه باز کرد تا مردمی که می خواهند از مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح ضد دولتی به منطقه تحت کنترل ارتش دولتی بروند.

خبرگزاری سوریه گزارش داد: این سه کریدور انساندوستانه به ترتیب در منطقه ابوالظهور در جنوب شرقی استان ادلب، شهرستان حبیط در جنوب این استان و منطقه حدیر در جنوب غربی استان حلب ایجاد شده است.

طبق گزارش، نهادها و سازمانهای مربوط با ارتش دولتی همکاری کردند و در طول کریدورها، کمکهای اولیه و ضروری از جمله غذا، خودروهای حمل و نقل و خودروهای امداد پزشکی در اختیار مردم قرار می دهند. همین روز دهها تن از مردم از طریق کریدورهای انساندوستانه منطقه حدیر از منطقه تحت کنترل نیروهای مسلح ضددولتی خارج شده اند.

در روزهای اخیر، ارتش دولتی سوریه با سازمانهای مسلح منطقه جنوب و جنوب شرقی استان ادلب بارها درگیر شده است که باعث آوارگی و فرار شمار زیادی از مردم به سوی مرزهای سوریه شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید