CRI Online

ایجاد اتحادیه نوآوری علمی و فنی برای یاری به توسعه روستاها در استان گویی جوئو

GMT+08:00 || 2020-01-14 11:05:24        cri

گزارشی از فرهنگستان علم کشاورزی استان گویی جوئو چین حاکیست که این استان به منظور یاری به انقلاب صنعتی و توسعه روستایی و تحقق توسعه کیفی کشاورزی، روز 22 دی اتحادیه نوآوری علمی و فنی کشاورزی را راه اندازی کرد.

این اتحادیه که از پژوهشگاه علوم کشاورزی، دانشگاههای کشاورزی و شرکتهای مربوط به کشاورزی تشکیل می شود، با جمع آوری امتیازات علمی و فنی و همکاری و هماهنگی در تحقیقات علمی و فنی و استفاده از سازوکار علمی و روشهای نوآوری به حل مشکلات راهبردی کشاورزی و نوآوری مشترک در فناوریهای کلیدی برای توسعه کشاورزی منطقه ای می پردازد.

بنا به این گزارش، این اتحادیه در اقدام بعدی برای توسعه کشاورزی ویژه مدرن در مناطق کوهستانی و 12 صنعت ویژه استان گویی جوئو از جمله چای، قارچ و دامداری سبز کمک و پشتیبانی علمی و فنی در اختیار خواهد گذاشت و برای افزایش کارآیی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تلاش خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید