CRI Online

عدم اعتماد عمومی اسراییل به مجلس اوج گرفت

GMT+08:00 || 2020-01-13 10:39:18        cri

دانشگاه حیفای اسراییل روز یکشنبه 22 دی/ جدی، 12 ژانویه با انتشار گزارش نظرسنجی سال 2019 خبر داد، عدم اعتماد عمومی اسراییل به مجلس این کشور طی 11 سال گذشته به اوج رسیده است.

در این گزارش آمده است، حدود 63 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی درباره اعتماد به مجلس پاسخ «پایین» یا «بسیار پایین» داده اند که این رقم در مقایسه با سال گذشته 7 درصد بیشتر بوده و به بالاترین سطح در 11 سال گذشته رسیده است. طبق این نظرسنجی فقط 6 درصد از شرکت کنندگان نظرسنجی نسبت به مجلس اعتماد کامل دارند. گزارش دانشگاه حیفا بر این باور است که دلایل عمده افت اعتماد عمومی اسراییل به مجلس، بن بست در تشکیل کابینه طی یک سال گذشته بوده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید