CRI Online

تجدید نظر دونالد ترامپ درباره حمله به میراث فرهنگی ایران

GMT+08:00 || 2020-01-08 11:24:36        cri

با توجه به انتقادات از طرف های مختلف، دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا گفت اگر حمله به میراث فرهنگی ایران امری غیرقانونی باشد، قانون را رعایت می کند.

این مطلب را رییس جمهور آمریکا 17 دی/ 7 ژانویه در دیدار با کیریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان که از آمریکا دیدار می کرد، عنوان کرد. اما ترامپ بار دیگر تهدید کرد اگر ایران کاری را که نباید، انجام دهد با پیامدهای بسیار جدی رو به رو خواهد شد.

ترامپ 14 دی در توییتر نوشت: اگر ایران به اهداف آمریکایی حمله کند آمریکا نیز به 52 هدف ایرانی از جمله میراث فرهنگی آن کشور حمله می کند. این موضع گیری ترامپ سریع مورد انتقاد زیاد از طرف های مختلف قرار گرفت، مبنی بر این که حمله به میراث فرهنگی مغایر حقوق بین المللی است و نوعی جرم جنگی محسوب می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید