CRI Online

تاکید چین بر حمایت قطعی از چندجانبه گرایی

GMT+08:00 || 2019-12-10 09:05:13        cri

جانگ جون نماینده دائمی چین در سازمان ملل روز دوشنبه 9 دسامبر/ 18 آذر باردیگر اعلام کرد چین قاطعانه از چندجانبه گرایی حمایت می کند.

همین روز، جانگ جون در نشست رسیدگی به موضوع " کمک ورزش به توسعه و صلح" در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت، روحیه المپیک همواره همبستگی، دوستی، صلح، مبادلات و پیوند و زیست صلح آمیز بین کشورهای با تمدن های مختلف را دنبال می کند. ولی جهان امروز با چالش های جدی مواجه است. یک جانبه گرایی، حمایت گرایی و استیلاجویی به طور جدی ضمن آسیب رساندن به چند جانبه گرایی، قانونمندی را در جهان تحت تأثیر قرار داده و با ایجاد رویارویی تعمدی، اعتماد، دوستی و همکاری بین مردم کشورهای مختلف جهان را تخریب کرده است. برخی از شخصیت های آگاه نگران آن هستند که شکاف بزرگ در جهان ایجاد شود. جامعه بین المللی در چهارراه توسعه خود قرار دارد.

نمانیده دائمی چین گفت، در مساله مربوط به چند جانبه گرایی یا یک جانبه گرایی، همبستگی یا تجزیه، همکاری یا رویارویی، پیشرفت یا عقب ماندگی، موضع چین مشخص است. چین به طور قطعی در کنار چند جانبه گرایی، در کنار اکثریت اعضای سازمان ملل، در کنار عدالت و برابری و در کنار گرایش توسعه عصر می ایستد و ما از یک جهان مشترک و آینده مشترک برخورداریم. چین همواره سازنده صلح جهانی، در توسعه جهان و حفاظت از نظم بین المللی سهم خواهد داشت تا به ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک کمک کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید