CRI Online

وزارت امور خارجه چین: بیانیه مشترک چین و انگلستان چه ارتباطی به آمریکا دارد؟

GMT+08:00 || 2019-12-04 09:50:37        cri

هوا چون یینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه 12 آذر/ قوس، 3 دسامبر در نشست خبری اظهارات نامناسب وزیر خارجه آمریکا درباره بیانیه مشترک چین و انگلستان را رد کرد. هوا چون یینگ تاکید کرد: سیاستهای اساسی نسبت به هنگ کنگ و توضیحات آن در بیانیه مشترک اعلام یکجانبه چین درباره سیاست خود و امور داخلی چین است و موضوعات توافق شده بین دو طرف نیست. پایه قضایی اجرای یک کشور دو نظام در هنگ کنگ قانون اساسی چین و قانون اصلی هنگ کنگ است، نه بر اساس بیانیه مشترک.

بر اساس گزارشها، پمپئو وزیر خارجه آمریکا چندی پیش گفت: بیانیه مشترک چین و انگلستان یک «پیمان» ثبت شده و تصویب شده در سازمان ملل است. آمریکا امیدوار است این تعهدات «چک بی محل» نباشد. آمریکا از چین می خواهد راه حلی را که به «یک کشور دو نظام» احترام می گذارد، در پیش بگیرد.

هوا چون یینگ گفت: در جریان حکومت استعماری انگلستان در هنگ کنگ، مردم هنگ کنگ به مدتی طولانی نمی توانستند از حق شهروندی و حق شرکت در سیاست و امور سیاسی برخوردار بودند. در حالی که پس از بازگشت هنگ کنگ به چین، دولت چین بر اساس قانون اساسی و قانون اصلی و اصل «یک کشور دو نظام»، مدیریت هنگ کنگ به دست مردم این منطقه و سیاست خودمختاری در سطح بالا را اجرا گذاشت و حقوق دموکراتیک و آزادی بی سابقه مردم هنگ کنگ بر اساس قوانین را تضمین کرد.

وی افزود: آمریکا در مناطق مختلف جهان از به اصطلاح دمکراسی، آزادی و حقوق بشر طرفداری می کند، اما مسائل و مشکلات در دمکراسی، آزادی و حقوق بشر خود را نادیده می گیرد.

وی گفت: تا ماه اوت امسال، جمعا 34916 تیراندازی در آمریکا رخ داده که منجر به کشته شدن 9214 نفر شده است. آمریکا تنها عضو کشورهای صنعتی پیشرفته است که قانون مرخصی با حقوق ندارد و تنها کشور در جوامع اقتصادی پیشرفته است که به هیچ وجه تعطیلات کارگران را تضمین نمی کند. بعضی مقامات و اعضای کنگره آمریکا پول مالیات دهنگان را به دست می آروند اما فقط به اصطلاح به آزادی خشونتگران افراطی هنگ کنگ توجه می کنند اما به مشکلات جدی در دمکراسی، آزادی و حقوق بشر کشور خود علاقه ای ندارند. آیا مردم آمریکا به دمکراسی، آزادی و حقوق بشر نیاز ندارند؟ سیاستبازان آمریکا باید بیشتر به کارهای کشور خود توجه کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید