CRI Online

سه علامت مثبت از سرشماری اقتصادی چین

GMT+08:00 || 2019-11-21 09:20:13        cri

رادیو و تلویزیون مرکزی چین روز چهارشنبه 29 آبان/ عقرب، 20 نوامبر تفسیری تحت عنوان نتایج سرشماری اقتصادی چین سه علامت مثبت ارسال می کند.

در این مقاله نوشته شد، دفتر آمار ملی چین روز چهارشنبه با انتشار نتایج چهارمین سرشماری اقتصاد چین اعلام کرد که اقتصاد چین در 5 سال گذشته در جهت مسیر توسعه با کیفیت بالا حرکت می کند. اولا، صنایع خدماتی توسعه سریعی از خود نشان داده که به بهسازی مداوم ساختار اقتصادی چین کمک کرده است. ثانیا، محیط بازرگانی چین بیش از پیش بهبود یافته و نیروی حیاتی به توسعه با کیفیت بالای اقتصاد تزریق کرده است. سوما، تحریک نوآوری توسعه، نیروی بیشتری برای توسعه با کیفیت بالای اقتصاد چین فراهم کرده است.

دراین مقاله خاطر نشان شد که با وجود افزایش عوامل نامعلوم در روند توسعه، گرایش توسعه مطلوب اقتصاد چین در طولانی مدت تغ��یر نخواهد کرد و این پشتیبانی نیرومندی برای رشد اقتصاد جهان فراهم خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید