CRI Online

نمایش عروسکی سایه ای

GMT+08:00 || 2019-11-13 16:34:36        cri

گوئو باو و همسرش به بچه ها می آموزند که نمایش عروسکی سایه ای را در دهکده ماگوسی، شهر چیان ان در استان هه بی در شمال چین، 10 نوامبر 2019 انجام دهند.

گوئو باو یک روستازاده در روستای ماگوسی از شهر چیان ان، ساخت عروسک سایه ای را به همراه همسرش آموخت. وی در سال 2003 یک استودیو را برای به میراث گذاشتن هنر سنتی چینی برپا کرد و بیش از 20 کشاورز را برای ساخت عروسک های سایه ای در این جا جذب کرد.

در سال 2014، او به تنهایی موزه ای را برای عروسک سایه ای ایجاد کرد تا به کودکان به صورت رایگان آموزش دهد. با گذشت سال ها، وی حدود 3000 نوع عروسک سایه ای ایجاد کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید