CRI Online

افزایش درآمد سرانه ساکنان روستایی در مناطق فقیرنشین چین در 9 ماهه نخست سال جاری میلادی

GMT+08:00 || 2019-11-11 15:35:33        cri

بر اساس اخبار رسیده از سایت دفترآمار ملی چین، در 9 ماهه نخست سال جاری میلادی، سرانه درآمد ساکنان روستایی مناطق فقیرنشین چین به 8163 یوان رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 10.8 درصد افزایش یافت که علاوه بر تاثیر بر قیمت، رشد واقعی آن به 8.0 درصد رسید و سرعت رشد آن از روستاهای سراسر کشور به اندازه 1.6 درصد فراتر رفت.

از نظر منابع درآمدی، سرانه درآمد دستمزد ساکنان روستایی در مناطق فقیرنشین و درآمد عملیاتی جداگانه به 3159 یوان و 2308 یوان رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب به اندازه 12.2 و 6.8 درصد افزایش یافت.

در این میان، سرانه درآمد ساکنان روستایی از شهرستان های محور اقدامات فقرزدایی ملی به 8108 یوان رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 11.1 درصد افزایش یافت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید