CRI Online

گشایش نشست سران آسه آن

GMT+08:00 || 2019-11-03 18:54:01        cri

سی و پنجمین نشست سران آسه آن و نشست های رهبران همکاری آسیای شرقی 12 آبان/ 3 نوامبر در بانکوک گشایش یافت. پریدی بانومیونگ نخست وزیر تایلند کشور رییس دوره ای آسه آن در سخنرانی خود گفت: کشورهای عضو آسه آن و شرکای گفت و گوی آن باید با تقویت همکاری با چالش های مشترک مقابله کنند و توسعه پایدار را تحقق بخشند.

بانومیونگ در آیین گشایش عنوان کرد: آسه آن و جهان با چالش ها و عوامل نامشخص روز افزون رو به رو هستند، از جمله می توان به کندی رشد اقتصاد جهان و رقابت ژئوپلیتیکی جهانی و منطقه ای مبتنی بر اصطکاک تجاری اشاره کرد. چندجانبه گرایی نیز به چالش کشیده می شود. با روابط مشارکتی و دوستی نزدیک، این منطقه می تواند با این چالش ها مقابله کند.

سی و پنجمین نشست سران آسه آن و نشست های رهبران همکاری آسیای شرقی 11 تا 13 آبان در بانکوک برگزار می شود. پیش از آیین گشایش، رهبران ده کشور آسه آن جلسه عمومی تشکیل دادند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید