CRI Online

رئیسان مجلس شش کشور نقش پیشنهاد کمربند و جاده در تقویت برقراری ارتباطات اقتصادی منطقه و مبارزه با تروریسم را عالی ارزیابی کردند

GMT+08:00 || 2019-10-30 14:59:00        cri

سومین نشست رئیسان مجلس شش کشور چندی پیش در استانبول ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست پیرامون تقویت برقراری ارتباطات اقتصادی منطقه ای و مبارزه با تروریسم رایزنی کرده و بیانیه استانبول را تصویب کردند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده نقش مهم پیشنهاد کمربند و جاده در زمینه های مذکور را ستودند.

وانگ دونگ مینگ معاون رئیس کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین به عنوان رئیس هیئت چین در این نشست حضور یافت. وانگ دونگ مینگ در سخنرانی خود گفت که پیشبرد امنیت از طریق توسعه و پیشبرد توسعه از طریق برقراری ارتباطات به تدریج به نقطه تفاهم و اشتراک جامعه بین المللی تبدیل می شود. وی در این باره ورد افزود:

«پیشنهاد کمربند و جاده که شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین مطرح کرد، نیروی محرکه جدیدی برای برقراری ارتباطات منطقه ای افزوده است. طی 6 سال گذشته، بیش از 160 کشور و منطقه بین المللی از جمله روسیه، پاکستان، ایران، ترکیه و افغانستان اسناد همکاری در ساخت کمربند و جاده با چین امضا کرده اند و تعدادی از پروژههای همکاری در این زمینه در حال اجرا است.»

سلیم مندوی والا معاون رئیس مجلس سنای پاکستان بر آن است که پیشنهاد کمربند و جاده نه تنها ارتباط چین با کشورها و مناطق مسیر کمربند و جاده را تقویت کرده، بلکه از طریق همکاریهای اقتصادی، از فشارهای تروریستی در کشورهای جاده ابریشم کاسته است. وی در این باره گفت:

«به نظر من، پیشنهاد کمربند و جاده که شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین مطرح کرد، نه تنها فرصتهای شغلی زیادی ایجاد کرده بلکه به حل معضل فقر مردم مسیر کمک کرده که در نتیجه تروریسم در منطقه کاهش یافته است.

علاوه بر این، شرکت کنندگان در نشست بر آنند که پیشنهاد کمربند و جاده با راهبردهای توسعه تعدادی از کشورهای منطقه هماهنگ است و بنابراین می تواند با راهبردهای آنها ارتباط برقرار کند. برنامه دالان‌ مرکزی ترکیه را می توان به عنوان بخش مهمی از پیشنهاد کمربند و جاده دید، بنابراین چین و ترکیه به شرکای و همکاران طبیعی یکدیگر تبدیل شده اند. جلال الدین گووَنجرئیس کمیته امور داخلی مجلس ملی ترکیه در این نشست گفت: «برنامه دالان مرکزی ترکیه بخشی طبیعی از پیشنهاد کمربند و جاده است. دو طرف جانشین یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. بنابراین دو کشور در سال 2015 یادداشت تقاهم برقراری ارتباطات راهبردی بین پیشنهاد کمربند و جاده و برنامه دالان مرکزی را امضا کردند».

این مقام ترک بر آن است که همراه با برقراری ارتباطات راهبردی توسعه دو کشور، همکاری اقتصادی و تجاری دو طرف نزدیکتر از پیش خواهد شد که به همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم نیز یاری می کند.

شرکت کنندگان در این نشست گفتند که پیشنهاد کمربند و جاده اهمیت بالایی به همکاری اقتصادی بین المللی داده، از سیاستهای درهای باز، بخشندگی، منافع مشترک و معادله برد – برد حمایت کرده و پیشبرد توسعه اقتصادی کشورهای مسیر و همکار و ارتقاء سطح زندگی مردم مسیر را هدف خود قرار داده است. در شرایط پیچیده بین المللی کنونی، پیشبرد همکاری در ساخت کمربند و جاده برای تقویت ارتباطات منطقه ای و مبارزه با تروریسم اهمیت ویژه و فراوانی دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید