CRI Online

طوطی در تمرین صبحگاهی

GMT+08:00 || 2019-10-17 09:53:42        cri

یک طوطی از گونه سبز صاحب خود را در تمرین صبحگاهی در چونگ چینگ همراهی می کند.

صاحبش گفت: "طوطی دوست دارد به من بچسبد و ترجیح می دهد به جای پایین آمدن و نشستن روی زمین هنگام تمرین تای چی بر روی بدن من بازی کند." "این حیوان احتمالا از قبل قادر به تمرین تای چی بوده است."

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید