CRI Online

آمریکا پیش از دور جدید مذاکرات تجاری با چین مردرندی و زرنگی نکند

GMT+08:00 || 2019-10-09 18:43:23        cri

اداره امنیت صنعتی وزارت بازرگانی آمریکا چندی پیش به بهانه "مظنون به سرکوب مسلمانان"، 28 موسسه و شرکت چینی را در فهرست اسامی نهادهای مورد تحریم قرار داد.

آمریکا که پیش از برگزاری مذاکرات تجاری با چین که قرار است در روز پنج شنبه 18 مهر برپا شود، این اقدام را پیش گرفته، مسلم است هدف مغرضانه دارد. این نیز برای چهارمین بار پس از 16 مه سال جاری است که آمریکا تصمیم مشابهی علیه موسسات و شرکت های چین در پیش گرفته است.

در سال های اخیر، منطقه شین جیانگ چین شاهد توسعه اقتصادی، همبستگی و هماهنگی اقوام مختلف و ثبات اجتماعی بوده و در 3 سال گذشته، هیچ حادثه تروریستی در این منطقه رخ نداده است. سیاست و تدابیر دولت چین در منطقه شین جیانگ با طرفداری مردم اقوام مختلف رو به رو شده است. در چنین صورتی، آمریکا با نادیده گرفتن واقعیات، موسسات و شرکت های چین را مورد تحریم قرار داد و به بهانه حقوق بشر به سیاست چین در شین جیانگ تهمت زد. این دخالت در امور داخلی چین بوده و هیچ امتیازی در مذاکرات تجاری با چین را افزایش نخواهد داد.

تجربیات گذشته نشان داده است که آمریکا با زورگویی به هیچ هدف رضایت بخشی نخواهد رسید. بلکه عدم صداقت در مذاکرات نمایان شده و موجب کاهش اعتماد به آمریکا می شود. قبل از دور جدید مذاکرات تجاری، آمریکا بهتر است با صداقت پشت میز مذاکرات بنشیند و مردرندی و زرنگی نکند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید