CRI Online

اولینهای جمهوری خلق چین

GMT+08:00 || 2019-09-11 10:00:00        cri

اولینهای جمهوری خلق چین، شما را با دستاوردهای توسعه جمهوری خلق چین در 70 سال گذشته آشنا می سازد. کلیدواژه امروز: «برنامه چانگ ئه»

«چانگ ئه»الهه ماه در افسانه های قدیمی چین است. در سال 2004 میلادی، برنامه اکتشاف ماه چین رسماً راه اندازی شد که «برنامۀ چانگ ئه» نامگذاری شد. در ساعت شش بعد از ظهر 24 اکتبر سال 2007، ماهواره «چانگ ئه 1» به فضا پرتاب شد و نخستین ماهوارۀ قمری چین شد.

در سال 2010 ماهواره چانگ ئه 2 پرتاب شد و نخستین بار واضحترین نقشۀ ماه با کیفیت 7 متر را گرفت. در سال 2013 ماهنورد چانگ ئه 3 نیز به فضا پرتاب شد که این بخش از پروژۀ ماهپژوهی چین نخستین بار با فرود نرم روی کره ماه نشست.

در سال 2019 میلادی ماهنورد چانگ ئه 4 در قسمت پنهان ماه فرود آمد و نخستین ماهنوردی شد که در سمت پنهان ماه فرود آمد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید