CRI Online

اولینهای جمهوری خلق چین: اولین هواپیمای دوزیست چین

GMT+08:00 || 2019-09-11 09:08:09        cri

اولینهای جمهوری خلق چین، شما را با دستاوردهای جمهوری خلق چین در 70 سال گذشته آشنا می سازد. کلید واژه امروز «اولین هواپیمای دوزیست چیناست.»

نام اولین هواپیمای دوزیست بزرگ چین کون لونگ اِی جی 600است. (کون کوتاه شده نام کون پنگ، یک موجود دریایی افسانه ای است که می تواند به پرنده ای بسیار بزرگ تبدیل شود. لونگ هم به معنی اژدها است.)

در اکتبر سال 2018 پرواز آزمایشی هواپیمای دوزیست چین انجام شد. این اولین هواپیمای دوزیست ساخت چین با نقش آتش نشانی و کمکرسانی در آبها و همچنین بزرگترین هواپیمای دوزیست در جهان است.

برد این هواپیما بیش از 4000 کیلومتر است و می تواند 50 مجروح را حمل کند؛ همچنین می تواند با فقط 20 ثانیه پرواز روی آب 12 تن آب بردارد و با هر بار فروریختن آب آتش را در بیش از 4000 متر مربع فروبنشاند.

در حال حاضر چین پس از روسیه، ژاپن و کانادا تنها کشوری است که می تواند چنین هواپیمای دوزیست بزرگی را بسازد

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید