CRI Online

اولینهای جمهوری خلق چین: ایستگاه تحقیقات علمی چانگ چنگ چین در قطب جنوبی

GMT+08:00 || 2019-09-10 09:58:37        cri

اولینهای جمهوری خلق چین. شما را با دستاوردهای جمهوری خلق چین در 70 سال گذشته آشنا می سازد.

در 20ماه نوامبر سال 1984، نخستین گروه پژوهش علمی چین در قطب جنوب از شهر شانگهای حرکت کرد و پس از 40 روز سفر در 30 دسامبر سال 1984 به جزیره کینگ جورج در قطب جنوب رسید.

در 20ماه فوریه سال 1985، نخستین ایستگاه تحقیقات علمی چین در قطب جنوب به نام چانگ چنگ (به معنای دیوار چین) راه اندازی شد.

چین در بیش از 30 سال بعد از آن به ترتیب ایستگاههای جونگ شان، کون لون و تایی شان را نیز راه اندازی کرده و به دستاوردهایی در تحقیقات علمی مورد تأیید جهانی رسیده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید