CRI Online

دولت منطقه اداری ویژه و شرکت متروی هنگ کنگ تخریب تجهیزات مترو را در تظاهرات محکوم کردند

GMT+08:00 || 2019-09-09 15:35:40        cri

به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین، دولت منطقه اداری ویژه و شرکت متروی هنگ کنگ شامگاه یکشنبه 17 شهریور/ سنبله، 8 سپتامبر با انتشار بیانیه ای رفتار غیرقانونی روز یکشنبه تظاهرکنندگان افراطی در تخریب تجهیزات متروی هنگ کنگ را محکوم کردند.

در بیانیه دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ آمده است: یکشنبه برخی تظاهرکنندگان افراطی خیابانهای منطقه جونگ هوان (سنترال) در هنگ کنگ را مسدود کرده و عامدانه و با خشونت شدید به تخریب ایستگاه متروی جونگ هوان (سنترال) پرداختند و ورودی ایستگاه مترو را آتش زدند. دولت اداری ویژه هنگ کنگ رفتار غیرقانونی این تظاهرکنندگان را محکوم کرد و از آنان خواست بی درنگ رفتارهای مخرب و آسیب رساندن به تجهیزات مترو و دست از تجاوز به حق دیگر شهروندان هنگ کنگ برای استفاده از مترو بردارند.

شرکت متروی هنگ کنگ به شدت خرابکاری توطئه آمیز تظاهرکنندگان در چند ایستگاه مترو و آتش افروزی در خروجیهای ایستگاه جونگ هوان را محکوم کرد. یکی از کارمندان متروی هنگ کنگ در حین انجام وظیفه هدف حمله تظاهرکنندگان با اجسام سخت قرار گرفت و زخمی شد. شرکت متروی هنگ کنگ ضمن ابراز عصبانیت نسبت به رفتارهای تهدیدآمیز تظاهرکنندگان علیه امنیت مسافران و کارمندان که باعث زخمی شدن کارمند متروی هنگ کنگ، تاکید کرد که هرگز چنین رفتارهای خشونت باری را تحمل نمی کند.

شرکت متروی هنگ کنگ در ادامه افزود: رفتارهای مخرب تظاهرکنندگان نه تنها بر رفت و آمد روزانه شهروندان هنگ کنگ تاثیر منفی بگذارد بلکه احتمال دارد به جرائم وخیمی تبدیل شود و خلاف حکم محدودیت صدور شده از سوی دادگاه هنگ کنگ باشد. شرکت متروی هنگ کنگ شکایت خود را در این باره به پلیس هنگ کنگ تحویل داده و به طور جدی این مسأله را پیگیری می کند و حق پیگیری را برای خود محفوظ می داند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید