CRI Online

درخواست سازمان ملل برای بهره برداری بیشتر مردم از دستاوردهای توسعه اقتصاد دیجیتال

GMT+08:00 || 2019-09-09 09:52:30        cri

نشست تجارت و توسعه سازمان ملل چندی پیش با انتشار گزارش اقتصاد دیجیتال سال 2019 از سراسر جهان درخواست کرد که با تلاشهای مشترک، فاصله بزرگ دیجیتال را کاهش دهد تا مردم بیشتر از دستاوردهای توسعه اقتصاد دیجیتال بهره برداری کنند.

این نخستین گزارش تحقیقاتی درباره اقتصاد دیجیتال سراسر جهان نشست تجارت و توسعه سازمان ملل است. در این گزارش آمده است که در بیش از 20 سال گذشته، تعداد کاربران اینترنتی سراسر جهان به سرعت افزایش یافته است و از این میان، ارقام دیجیتال و صحنه دیجیتال مهمترین نیروی محرکه در اقتصاد دیجیتال برای خلق ارزش است.

با وجود توسعه سریع قدرتهای چند مملکتی اقتصاد دیجیتال، جهان کماکان در دوره اوائل توسعه اقتصاد دیجیتال قرار دارد.

در این گزارش آمده است: فاصله بین کشورهای فاقد اینترنت و کشورهای دیجیتال پیشرفته به طور روزافزون افزایش می یابد. در عصر اقتصاد دیجیتال، فاصله بزرگ دیجیتال که پیوسته افزایش می یابد، باعث عقب ماندگی کشورهای در حال رشد به ویژه ناپیشرفته ترین کشورها می شود.

دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که بیش از نیمی از کشورهای جهان هنوز به اینترنت نپیوسته اند و یا فقط فرصتهای محدودی برای پیوستن به اینترنت در دست دارند. روند نابرابری اقتصاد دیجیتال سراسر جهان احتمالا ادامه می یابد و یا تشدید می یابد.

وی افزود: ما باید برای از بین بردن فاصله بزرگ دیجیتال تلاش کنیم و باید به اهمیت فراگیری برای توسعه اقتصاد دیجیتال به نفع مهم مردم پی ببریم.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید