CRI Online

پیشرفت باثبات موسسات چینی در میان نشیب و فرازها

GMT+08:00 || 2019-09-04 19:43:33        cri

موسسات به نوعی چهره اقتصادی کشورها هستند. موسسات چینی نیز در روند توسعۀ پررونق خود شاهد تقویت و استحکام اقتصاد کشور بوده اند. علیرغم افزایش عناصر مبهم در محیطهای داخلی و خارجی برای اقتصاد کشور، موسسات چین همچنان بر مسیر خود پایبند بوده اند و با پرکاری و انعطافپذیری، در میان نشیب و فرازها پیشرفت می کنند.

فهرست سالانه 500 موسسه برتر چین که اخیراً منتشر شد نشان می دهد تعداد بیشتری از شرکتهای موضوع این فهرست وارد حلقه های بالادست زنجیره صنعتی شده اند.

این گرایش پویای شرکتهای چینی که در میان اوضاع وخیم اقتصادی دنیا شکل گرفته، ناشی از عزم راسخ کشور برای تعمیق اصلاحات و بازتر کردن درهای خود رو به خارج و پایبندی بر نوآوری و تبدیل نوآوری به محرک رشد اقتصادی بوده است

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید