CRI Online

افتتاح مسابقات ربات چین

GMT+08:00 || 2019-09-03 17:18:46        cri

مسابقات ربات چین سال 2019 اخیرا در منطقه «جی موئو» از شهر چین دائو واقع در شرق چین برگزار شد که بیش از 3800 شرکت کننده از 1109 تیم از 207 دانشگاه چین را به خود جلب کرد. مسابقات ربات چین یکی از سطح بالاترین مسابقات علوم رباتی چین بوده که تا امسال 19 بار برگزار شده است.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید