CRI Online

انتشار کتاب سفید «امنیت هسته ای چین» از سوی دفتر مطبوعاتی شورای دولتی

GMT+08:00 || 2019-09-03 10:56:15        cri

دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین روز سه شنبه 12 شهریور/ 3 سپتامبر کتاب سفید «امنیت هسته ای چین» را منتشر کرد. این نخستین کتاب سفید امنیت هسته ای چین است.

در این کتاب آمده است: در اوائل تاسیس جمهوری خلق چین، به سبب نیاز ساخت و ساز و توسعه کشور، دولت چین تصمیم مهم توسعه و استفاده از انرژی هسته ای را گرفت و به این ترتیب توسعه امور هسته ای چین به طور رسمی شروع شد. نزدیک به 70 سال گذشته، امور هسته ای چین از نیستی تا موجودیت و به طور پیوسته توسعه یافته و در نظام کاملی از صنایع هسته ای شکل گرفته و برای تضمین امنیت انرژی، حفاظت از محیط زیست، ارتقای سطح زندگی مردم و کمک به توسعه با کیفیت اقتصاد سهم مهمی ادا نموده است. چین همواره تضمین امنیت هسته ای را به عنوان وظیفه مهم کشور تلقی می کند و آن را در روند کامل توسعه و استفاده از انرژی هسته ای مد نظر قرار داده و همواره با پیش شرط امنیت، امور هسته ای را توسعه داده و براساس جدیترین معیار بر امور هسته ای نظارت و مدیریت کرده و همواره با برآورده ساختن تقاضای جدید توسعه امور هسته ای، به طور مداوم به توسعۀ امنیت هسته ای همزمان با توسعۀ عصر و توسعه نوآورانه آن کمک و حدنصاب مطلوب امنیت را حفظ کرده است.

در این کتاب آمده است: از هجدهمین دور کنگره ملی حزب کمونیست چین، امور امنیت هسته ای چین وارد مرحله جدید توسعه با امنیت و کارآیی بالا شده است. با رهنمود اندیشۀ امنیت هسته ای، چین به تدریج نظام مدیریت امنیت هسته ای با محوریت نظارت اداری، تضمین فنی، مشارکت جامعه و همکاری بین المللی ایجاد کرده و خط دفاع امنیت هسته ای محکمتر شده است.

در این کتاب همچنین تاکید شده است: چین به عنوان پیشنهاد دهنده، کمک کننده و شرکت کننده مهم نظام امنیت هسته ای بین المللی مبنی بر عدالت، همکاری و برد- برد، ضمن تضمین امنیت هسته ای خود، به طور جدی وظایف بین المللی مربوط به امنیت هسته ای را رعایت کرده و به همکاری دو جانبه و چندجانبه امنیت هسته ای کمک کرده و فعالانه به ایجاد منافع برای انسان با استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای یاری رسانده و ذکاوت و نیروی جهان را برای مدیریت امنیت هسته ای سراسر چین فراهم کرده است

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید