CRI Online

دیوار بزرگ در مخزن آب پان جیا کوئو

GMT+08:00 || 2019-08-16 16:22:24        cri

عکسهای گرفته شده در 13 اوت 2019 بخشی از دیوار بزرگ در مخزن آب پان جیا کوئو شهرستان خودمختار منچوی کوان چنگ واقع در استان هه بی در شمال چین را نشان می دهد.

اخیراً بخشی از دیوار بزرگ به دلیل افت سطح آب ظاهر شده است. این بخش که در سلسله مینگ ساخته شده بود، پس از تکمیل مخزن پان جیا کوئو غرق شده بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید