CRI Online

منقار قاشقی صورت سیاه

GMT+08:00 || 2019-08-16 16:11:57        cri

67 منقار قاشقی صورت سیاه، یک گونۀ شدیداً در معرض خطر، تابستان امسال در دا لیان استان لیائو نینگ به دنیا آمد. تا فرا رسیدن زمان مهاجرت زمستانی آنها در اواسط اکتبر به سمت جنوب، انتظار می رود تعداد کل این دسته به 165 قطعه برسد که بیشترین تعداد ثبت شده تا کنون است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید