CRI Online

"پادشاهی حیوانات" چین

GMT+08:00 || 2019-08-14 09:42:36        cri

استان یون نان در چین، به دلیل شرایط طبیعی مناسب، کوه های فراوان فلاتی و آب و هوای متفاوت، از نظر تنوع زیستی بسیار غنی است. پوشش جنگل در یون نان به 60.3 درصد رسیده و به عنوان "پادشاهی حیوانات" و "پادشاهی گیاهان" شناخته می شود.

یون نان هدف ساخت خود را به عنوان زیباترین استان چین پیش می برد. این کشور با تغییر شیوه توسعه و پیشرفت صنایع سبز و سالم، تلاش بسیاری در ارتقاء تمدن زیست محیطی کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید