CRI Online

برنامۀ «روز یون نان» در نمایشگاه جهانی باغبانی

GMT+08:00 || 2019-08-14 16:05:27        cri

از 20 تا 22 امرداد/ اسد، 11 تا 13 اوت، برنامۀ سه روزه ای با عنوان «روز یون نان» در حاشیۀ نمایشگاه جهانی باغبانی پکن برگزار شد.

در مراسم افتتاح این برنامه، نمایندگان نمایشگاه جهانی باغبانی سال 1999 در شهر کون مینگ و نمایشگاه جهانی باغبانی سال 2019 پکن نمادهای خود را به یکدیگر اهداء کردند. مهمانان حاضر در این مراسم همچنین با بذر گیاهان و شنهای رنگی یک نقاشی رسم کردند.

25قوم استان یون نان در جنوب غربی چین با لباسهای باشکوه بومی و با روشهای قومی خود احترام خود را به مهمانان اداء کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید